Parengta knyga „Naujas praktinis mąstymas

2014-10-27

 

 

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“ iš norvegų kalbos išversta Leif Runar Forsth knyga apie sisteminį ir kūrybišką problemų sprendimą.

 

Šiais laikais nemažai žinome apie žmogaus galvoje vykstančius mąstymo procesus. Taip pat žinome apie tobulėjimą ir galimybes efektyviau panaudoti savo pajėgumus. Šios knygos tikslas – išmokyti geriau spręsti problemas, plačiau ir lanksčiau mąstyti bei kūrybiškai pasitelkti savo paties vidines proto galias. Knygoje „Naujas praktinis mąstymas“ apžvelgiami aktualiausi kūrybiško problemų sprendimo metodai. Knygoje gausu pratybų ir užduočių, iliustruojančių, kaip šie metodai taikomi praktiškai.

 

„Naujas praktinis mąstymas“ – tai knyga žmogui, norinčiam ugdyti savo kūrybingumą ir geriau įveikti kasdienes problemas ir užduotis.

 

Skaitmeninę knygos versiją galite rasti čia.

 

Įvyko projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamoji konferencija

 

2014-10-09

 

2014 m. spalio 6 d. įvyko projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamoji konferencija.

200 renginio dalyvių – pradinių klasių mokytojai, švietimo pagalbos ir savivaldybių administracijos švietimo skyrių specialistai, atsakingi už pradinį ugdymą, mokyklų administracijos atstovai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro specialistai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir kiti švietimo ekspertai – susirinko apibendrinti projekto veiklose atliktus darbus ir paviešinti projekto rezultatus.

Konferencijos vedančioji projekto turinio ekspertė Rima Bačkienė pasveikino renginio dalyvius su praėjusia Mokytojo diena ir drauge su projekto vadove Asta Rudiene pakvietė visus prisiminti, kas nuveikta projekto veiklose, aptarti rezultatus, pasidalyti įgyta patirtimi.

Projekto rezultatai buvo pristatomi per asmeninę patirtį ar dabartinės situacijos Lietuvos pradiniame ugdymo kontekstą, siejant su strateginiais švietimo tikslais. Kalbėta apie pagrindines kryptys ugdymo kokybei gerinti, supažindinta su naujausiais tyrimų rezultatais, aptartos mokytojo galimybės ir perspektyvos, jo asmenybės įtaka pokyčiams. Buvo akcentuoti šiuolaikinių vaikų ypatumai ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo svarba.

Konferencijos dalyviai diskutavo, kokios ateities mokyklos norėtų, ir asmeniškai įsipareigojo jos siekti.

 

Peržiūrėti konferencijos nuotraukas galite čia

 

Konferencijos pranešimų medžiagą galite atsisiųsti čia

 

Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas" veiklų įgyvendinimo veiksmingumo tyrimas. Pokyčio vertinimas.

2014-10-09

Vertinant projekto„Pradinio ugdymo tobulinimas“ veiklų įgyvendinimo veiksmingumą, vykdytas tyrimas, kurio metu buvo matuojamas veiklų tikslinių grupių, dalyvavusių mokymuose pagal projekto kvalifikacijos tobulinimo programas, kompetencijų pokytis. Poveikis matuojamas dviem etapais: nustatant esamą situaciją prieš dalyviams įsitraukiant į projekto veiklas ir pokytį joms baigus. Ataskaitoje pateikiamas galutinio tikslinių grupių kompetencijų vertinimo, po dalyvavimo mokymuose pagal projekto kvalifikacijos tobulinimo programas, rezultatai.

 

Daugiau apie tyrimą ir jo rezultatus čia.

Parengtas metodinis leidinys „Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas“

2014-10-02

 

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“ parengtas metodinis leidinys „Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas“. Leidinio autorės – A. Kazlauskienė, R. Gaučaitė, R. Pocevičienė, E. Masiliauskienė, R. Vilutienė ir L. Norutienė.

Metodiniame leidinyje apžvelgiama kūrybiškumo samprata ir jo trikdžiai, aptariama pradinių klasių mokinių mokymosi potencialo ir poreikių pažinimas ir atpažinimas, palankios ugdomosios aplinkos kūrimas, pateikiama praktinių patarimų, kurie naudingi atliekant kūrybines užduotis. Nagrinėjami metodai, skirti ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ir praktinius problemų sprendimo gebėjimus.

Metodinio leidinio priede DVD formatu pateikiami aprašyti, nufotografuoti ir nufilmuoti pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymo sprendžiant praktines problemas metodų taikymo pavyzdžiai.

 

  • Skaitmeninę metodinio leidinio versiją galite rasti čia.
  • Metodinio leidinio priedą (DVD) galite rastičia. 

Parsisiųskite visą DVD archyvą, jį išarchyvuokite viename aplanke (bus 4 failai), DVD peržiūrai naudokite interneto naršyklės priemone_web HTML formatą.

 

Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamoji konferencija

2014-09-26

 

Maloniai kviečiame registruotis į Ugdymo plėtotės centro projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamąją konferenciją, kuri vyks 2014 m. spalio 6 d. (pirmadienį) viešbutyje  „Panorama“, Sodų g. 14,  Vilniuje. Konferencijos pradžia 10 val.

 

Primename, kad projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Šiam tikslui pasiekti buvo tobulinamos pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų edukacinės ir  vadybinės kompetencijos, atskleista praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse situacija,  parengtos  naujos metodinės ir mokymo(si) priemonės.  Vertinga ir įvairi 3 metus trukusio projekto įgyvendinimo patirtis  bus apibendrinta šioje baigiamojoje vienos dienos (8 akad. val.) konferencijoje. Preliminari konferencijos darbotvarkė čia

 

         Labai apgailestaujame, kad neturime galimybių apmokėti šios konferencijos dalyvių kelionės išlaidas.

 

Savo dalyvavimą konferencijoje iki š. m. spalio 1 d.  patvirtinkite čia 

 

Projekto komanda

Projekto dalyvių edukacinė kelionė (stažuotė) Suomijoje

2014-09-05

 

2014 m. rugpjūčio 25–29 dienomis 40 mokytojų iš įvairių Lietuvos pradinio ugdymo programą įgyvendinančių ugdymo įstaigų (24 iš jų – Ugdymo plėtotės centro organizuoto projekto idėjos konkurso „Mokymasis tyrinėjant“ laimėtojai) vyko į edukacinę kelionę (stažuotę) Suomijoje.  

Stažuotės dalyviai tobulino kvalifikaciją lankydamiesi nacionalinio ir regioninio lygmens švietimo institucijose, kuriose domėjosi Suomijos švietimo sistema. Buvo lankomos pradinio ugdymo programą įgyvendinančios ugdymo įstaigos, kuriose susipažinta su Suomijos ugdymo praktika mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinių gebėjimų srityse.

Edukacinės kelionės dalyviai stebėdami ugdymo procesą mokyklose, bendraudami su įvairių švietimo įstaigų atstovais turėjo galimybę įsitikinti, kad Suomijos švietimo sistemos stiprioji pusė – pagarba ir pasitikėjimas mokytoju, lankstus, vaiko poreikius atitinkantis ugdymo procesas, puikiai įrengtos ugdymo(si) aplinkos, vyraujanti ramybė. Įvairių mokomųjų dalykų pamokose mokiniams sudaromos sąlygos stebėti artimiausią aplinką, įvairius reiškinius, analizuoti, mąstyti, skatinamas jų savarankiškumas, atsakomybė, kūrybiškumas. Mokytojai įpratę dirbti komandoje, pasak „Seminaari“ mokyklosdirektoriaus, „Mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas veikiau prievolė, o ne pasirinkimas“. 

Stažuotės dalyviai daug diskutavo tarpusavyje, analizavo ir lygino Lietuvos ir Suomijos švietimo sistemos ir ugdymo proceso mokyklose skirtumus ir panašumus bei atliko savarankiško darbo užduotis bei siūlė idėjas, kaip galima būtų tobulinti švietimo kokybę Lietuvoje. Kiekvienas dalyvis pildė stažuotės dienoraštį, kuriame fiksavo pažangios Suomijos švietimo įstaigų patirties pavyzdžius ir dalyvavo įdomiausių, inovatyviausių ugdymo procese stebėtų idėjų „medžioklėje“.

Projekto komanda tikisi, kad įgyta stažuotėje patirtis ir įvairios pradinio ugdymo tobulinimo idėjos padės stiprinti pradinių klasių mokinių mokymosi motyvaciją, savarankiškumą, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

Maloniai kviečiame stažuotės dalyvius įgyta patirtimi ir įspūdžiais dalytis projekto virtualioje mokymosi aplinkoje „Kūrybos aikštė“, forumo skyrelyje „Projekto stažuotės užsienyje“.

 Maloniai prašome vykusių į stažuotę mokyklų komandų atstovus, laimėjusius „Mokymasis tyrinėjant“ konkurse, forumo skyrelyje „Projekto idėjos konkursas „Mokymasis tyrinėjant“ patalpinti projekto idėjos aprašymą ir trumpai pasidalinti kas jau yra šiai dienai nuveikta įgyvendinant projektą bei ar turėjo ir kokios įtakos (pvz.: kilo naujų idėjų, ką galima daryti kitaip ir pan.) dalyvavimas stažuotėje į Suomiją tolimesnei Jūsų projekto eigai.

 

Iš anksto dėkojame!   

 

 

Seminaras „Pozityvios ir konstruktyvios komunikacijos taikymas, ugdant pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“

 

2014-09-02

2014 m. rugpjūčio 21–22 d. ir 26–27 d. projekto 1.2.1. veikla „Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ organizavo dviejų dienų seminarą „Pozityvios ir konstruktyvios komunikacijos taikymas, ugdant pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“. Tai trečias ir paskutinis seminaras pagal projekte parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagogų profesinių galimybių pažinimas ir plėtojimas ugdant pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“. Šiuose mokymuose dalyvavo 47 pradinių klasių mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai.

Siekiant veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus, labai svarbu stiprinti visą mokyklos bendruomenę. Pedagogas turi gebėti identifikuoti vaikų ugdymo(si) problemas, suteikti paramą ne tik mokiniams, bet ir jų tėvams, taikant veiksmingo bendravimo principus. Pirmą seminaro dieną dalyviai mokėsi kurti pozityvios ir konstruktyvios komunikacijos su tėvais kultūrą mokykloje, tam pasitelkdami dalyvaujančios lyderystės (angl. Art of Hosting) ir Gordono metodus. Buvo pastebėta, kad šie metodai padeda geriau pažinti mokinius ir jų tėvus, išsiaiškinti konfliktų priežastis, pasitelkti didesnės ar mažesnės žmonių grupės intelektą, sprendžiant problemas ir numatant konkrečias pagalbos priemones.

Kaip mes įgyjame energijos veikti? Ar visada nemotyvuoti mokiniai iš tiesų yra nemotyvuoti? Tai klausimai, nagrinėti antrą seminaro dieną. Mokymų dalyviai susipažino su C. G. Jungo asmenybės tipų ir asmenybės ugdymo galimybių teorija, išsamiai išnagrinėjo tipologinio asmenybės modelio dimensijas, aptarė ugdymo individualizavimo, atsižvelgdami į mokinio asmenybės tipą, galimybes.

Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ komanda

Kviečiame pradinių klasių mokytojus į informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdyme seminarus

 2014-07-10

 

Projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“ organizuoja keturis nemokamus dviejų dienų trukmės seminarus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje.

Seminaro tikslas – tobulinti pradinių klasių mokytojų kompetenciją taikyti IKT ugdyme. Seminaro dalyviai susipažins ir praktiškai išbandys projekto virtualioje mokymosi aplinkoje „Kūrybos aikštė“ aprašytus IKT įrankius ir programas (plačiau – projekto VMA ir čia), mokysis kurti mokymosi objektus ir planuoti IKT įrankių taikymo pamokose scenarijus, padedančius ugdyti mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

Seminarai vyks:

2014 m. rugpjūčio 21–22 d. Klaipėdoje (registracija baigta)

2014 m. rugsėjo 15–16 d. Vilniuje (registracija baigta)

2014 m. rugsėjo 17–18 d. Kaune (registracija baigta)

2014 m. rugsėjo 30 d. – spalio 1 d. Panevėžyje (registracija baigta)

 

Numatoma, kad kiekviename seminare dalyvaus po 20 pedagogų. Registruotis galite jau šiandien, pasirinkę jums tinkamą miestą. Informacija apie galimybę dalyvauti seminare ir tikslią seminarų vietą užsiregistravusiems dalyviams bus teikiama asmeniškai, registruojantis nurodytais kontaktais.

Seminarų dalyvių kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos bus apmokėtos iš projekto lėšų.

 

Iki malonių susitikimų seminaruose!

Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ komanda

 

Seminaras „Efektyvaus komandinio darbo svarba ugdant pradinių klasių mokinių kūrybingumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“ 

2014-06-18

 

2014 m. birželio mėnesį įvyko projekto 1.2.1. veiklos „Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ organizuotas antrasis dviejų dienų seminaras „Efektyvaus komandinio darbo svarba ugdant pradinių klasių mokinių kūrybingumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“ pagal projekte parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagogų profesinių galimybių pažinimas ir plėtojimas ugdant pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“. Seminaras buvo organizuotas dviems dalyvių grupėms. Iš viso seminare dalyvavo 50 pradinių klasių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų.

Seminaro dalyviai aptarė lyderystės principais paremtą asmeninę komunikaciją, motyvuojančio mikroklimato kūrimo strategijas, pozityvios tarpasmeninės komunikacijos mokyklos bendruomenėje reikšmę, kryptingo bendravimo su tėvais galimybes. Pasitelkdami aktyvaus mokymosi metodus, seminaro lektoriai, Kristina Kuznecova ir Kęstutis Vingilis, susirinkusiems pedagogams siūlė analizuoti asmeninio požiūrio poveikį mokytojo profesinės veiklos ir komandinio darbo efektyvumui, vertinti bendradarbiavimo, tolerancijos, pasitikėjimo kitu svarbą, supažindino  su P.Hersey ir K.Blanchard lyderystės teoriniu modeliu, mokė numatyti kasdienio ugdymo proceso klasėje viziją ir strategiją. Seminaro dalyviai plėtojo savo žinias apie pagrindinius konstruktyvaus grįžtamojo ryšio principus, tikslo kėlimo technikas, sprendimo priėmimo būdus ir rezultato vertinimo kriterijus. 

Trečiasis seminaras pagal projekte parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagogų profesinių galimybių pažinimas ir plėtojimas ugdant pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“ vyks rugpjūčio mėnesį. 

 Seminaro nuotraukas galite žiūrėti čia

 

Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ komanda

Respublikinė konferencija ,,Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymo galimybės ir iššūkiai“ Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje

 

2014-06-10

 

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla dalyvauja Ugdymo plėtotės  centro vykdomo projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ (2012-2014) veikloje „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“.  Pagrindinis šios veiklos tikslas – tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų  edukacines, vadybines kompetencijas dalyvaujant besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų veikloje.

Projekto metu įgijome daug vertingos teorinės ir praktinės patirties: pedagogai  turėjo galimybę dalyvauti Vilniuje vykusiuose labai naudinguose pradinio ugdymo tobulinimui skirtuose seminaruose bei dalyvauti stažuotėse Vokietijoje, Anglijoje, Austrijoje, Suomijoje.

Dėkojame projekto sumanytojams, kad numatė įgytos patirties sklaidą vykdyti dviem etapais. Pirmame veiklos etape Vilniuje įgytomis naujomis idėjomis dalijomės su savo mokyklos bendruomene, o antrame etape su 2013 metais į projektą įsijungusių trijų mokyklų (Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Kalvarijos gimnazijos ir Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos) pedagogų bendruomenėms..

Dalyvavimo projekte laikas greitai bėgo ir š. m. balandžio 23 dieną įvyko paskutinis – ketvirtasis – seminaras minėtų mokyklų pedagogų bendruomenėms. Paskutiniojo seminaro metu buvo nutarta projekto dėka suburtą besimokančių mokyklų tinklą palaikyti ir projektui pasibaigus bei ilgai nelaukiant, birželio 10 dieną, organizuoti Respublikinę konferenciją „Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymo galimybės ir iššūkiai“.  Malonu, kad į konferenciją atvyko ne tik Alytaus regiono mokyklų atstovai, bet ir Pradinio ugdymo tobulinimo projekte dalyvaujančių mokyklų iš Kauno ir Prienų atstovės.  

Sveikinimo žodį tarė mokyklos  direktorius A. Lietuvininkas. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos komandos vadovė ir pavaduotoja ugdymui J. Ivašauskienė apžvelgė dalyvavimą projekto Pradinio ugdymo tobulinimas veikloje. Mokyklos teatro studijos „Vėjūnė“, kuriai vadovauja meninio ugdymo mokytoja A. Labutienė, mažieji aktoriai sužavėjo  svečius spektakliu „Liūto knyga“. Savo patirtimi dalijosi  ir kitų projekte dalyvaujančių mokyklų atstovai: Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė J. Pranskevičienė skaitė pranešimą tema „Dideli ir maži mūsų atradimai“, stendinį pranešimą „Mokymų ir mokymosi strategijų dermė“ parengė Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos komanda.

Džiaugiamės, kad į konferenciją atvyko  ir pranešimą tema  „Lyderystė ir motyvuojanti  komunikacija“ skaitė Lyderystės ekspertų grupės lektorė  Kristina Kuznecova. Šiame projekte ji kuravo mūsų mokyklos komandą, nuolat konsultavo, patarė. Už įgytą patirtį esame jai nuoširdžiai dėkingos.

Prisijungusių mokyklų komandų atstovai skaitė pranešimus: „Kūrybiškumą skatinantys veiksniai“ (Druskininkų Saulės pagrindinės mokyklos vyr. pradinių klasių mokytoja L. Bukauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė A. Ražinskienė), „Veržlus „Šaltinėlis“ (Varėnos „Šaltinėlio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė N. Saldienė). Gerąja patirtimi ir nauda įgyta seminarų ir susitikimų Alytuje, Varėnoje, Druskininkuose ir Kalvarijoje metu dalijosi Kalvarijos gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja J. Jakubonytė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė A. Pauliukonienė pranešime „Kalvarijos gimnazijos projekto veiklos refleksija“. Mokytojos džiaugėsi, kad dalyvavimas šiame projekte paskatino naujai pažvelgti į savo veiklą, bendradarbiaujant siekti tikslo, įkvėpė pokyčiams.

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė D. Milkevičienė pranešime „Mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimo įžvalgos ir perspektyvos“ apibendrino projekto veiklą, trukusią dvejus metus, mokyklos direktorius A. Lietuvininkas padėkojo mokyklų komandoms įteikdamas padėkos raštus.

 O kas toliau? Šis renginys – tik mūsų bendradarbiavimo  ir tobulėjimo pradžia. Kaip sakė vienas iš Lyderystės ekspertų grupės lektorių S. Jovaišas: „Kartu su kolegomis praleistas laikas nėra neproduktyviai praleistas laikas. Mokyklos, kurios tikrai nori tapti profesionaliomis mokymosi bendruomenėmis, privalo skirti laiko mokyklų komandoms bendradarbiauti“.

Nors projektas dar tęsiasi, bet mes, keturios Alytaus regiono mokyklos, pasirašėme tarpusavio bendradarbiavimo sutartis dėl tolimesnio bendradarbiavimo siekiant tobulinti pradinį ugdymą Alytaus rajone.

Apibendrinat drąsiai galime teigti, kad projekto Pradinio ugdymo tobulinimas veikla „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“  Alytaus regione tęsis ir projektui pasibaigus. Drauge mes tobulinsime pradinį ugdymą – ir toliau  sieksime  pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo kokybės savo mokyklose ir regione.

Iki naujų susitikimų.

 

        Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos

                                            vyresnioji logopedė Rima Nedzinskienė, 

                                            pradinių klasių mokytoja metodininkė Ilona Andriušienė 

 

 

Projekto idėjos konkurso „Mokymasis tyrinėjant“ rezultatai

2014-05-30

 

   Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“, oorganizavo projekto idėjos konkursą „Mokymasis tyrinėjant“.

   Konkurso tikslas – pakviesti mokyklų bendruomenes aktyviau bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant projektus, padedančius veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus.

     Konkursui paraiškas pateikė 33 mokyklų komandos. Pateiktas paraiškas vertino Ugdymo plėtotės centro direktoriaus sudaryta komisija.

     Įvertinus paraiškas, stažuotei į Suomiją buvo atrinktos pedagogų komandos iš:

           Alytaus r. Miroslavo vidurinės mokyklos,

           Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos,

           Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos,

           Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos,

           Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinės mokyklos,

           Skuodo r. Ylakių gimnazijos,

           Vaikų meninės studijos „Diemedis“,

           Vilniaus Gabijos gimnazijos.

 

    Nuoširdžiai dėkojame visiems konkurso dalyviams ir sveikiname konkursą laimėjusių mokyklų komandas!

     Netrukus su mokyklų komandomis, atrinktomis dalyvauti stažuotėje, susisieks Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ komanda ir pateiks daugiau informacijos apie planuojamą stažuotę.

   

http://www.tobulinimas.upc.smm.lt/vma/

Projekto renginių akimirkos

Senoji projekto svetainė

http://www.upc.smm.lt/projektai/tobulinimas/