Baigiamieji seminarai projekto mokyklose

2014-04-04

  

Nuo balandžio iki birželio mėnesio pabaigos naujai prie projekto prisijungusiose mokyklose vyks seminarai „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklai“. Per šiuos baigiamuosius projekto veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminarus lektoriai pristatys prisijungusioms mokykloms aktualias temas, mokyklų komandos apibendrins projekto metu įgytą teorinę ir praktinę  patirtį, įvardys įvykusius pokyčius ir tobulintinas sritis siekiant pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo. Seminaro pabaigoje mokyklų komandos diskutuos apie bendradarbiavimo būdus ir galimybes pasibaigus projektui.

Linkime sėkmės ir tikimės, kad projekto metu suburtas besimokančių mokyklų tinklas gyvuos ir toliau – dalysis gerąja patirtimi ir sieks nuolatinio Lietuvos pradinio ugdymo tobulinimo.

Laukiame įspūdžių apie įvykusius seminarus. Žinutes apie juos skelbsime projekto svetainės „Mokyklų dienoraštyje“ ir virtualioje mokymosi aplinkoje „Kūrybos aikštė“.

 

Linkime sėkmės kuriant mokyklą, kurioje būtų gera visiems.

 

Projekto komanda

Veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminarai „Kūrybiškumui palanki aplinka – mokinių ugdymo(si) sėkmės prielaida“ naujai prie projekto prisijungusių mokyklų bendruomenėms

 

2014-02-25

  

Nuo vasario 17 dienos iki balandžio pabaigos naujai prie projekto prisijungusiose mokyklose vyks seminarai „Kūrybiškumui palanki aplinka – mokinių ugdymo(si) sėkmės prielaida“.

Tikimės, kad jie dar labiau sutvirtins besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklą.  

Laukiame įspūdžių apie įvykusius seminarus. Žinutes apie juos skelbsime projekto svetainės „Mokyklų dienoraštyje“ ir virtualioje mokymosi aplinkoje „Kūrybos aikštė“.

 

 

Linkime sėkmės kuriant mokyklą, kurioje būtų gera visiems.

Projekto komanda

Gruodžio – vasario mėnesiais 18-oje projekto mokyklų vyksta veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ antrieji seminarai „Mokykla – besimokanti bendruomenė“ naujai prie projekto prisijungusių mokyklų bendruomenėms.

2013-12-18

 

 Gruodžio 3 dieną Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytojų – lektorių komanda pirmoji iš aštuoniolikos projekto mokyklų vedė seminarą „Mokykla – besimokanti bendruomenė“. Seminaro pradžioje buvo kalbama apie tai, kaip ugdomas mokinių kūrybiškumas Europoje, Lietuvoje ir Tauragės mokyklose. Vėliau darbas vyko sekcijose, kuriose buvo gilinamasi, kaip veiksmingai pasisakyti ir vesti tėvų susirinkimus, kaip ugdyti specialiųjų poreikių mokinius, atpažinti skirtingus mokinių mokymosi stilius ir rengti užduotis, kad sėkmė, kaip galima dažniau lydėtų kiekvieną mokinį. Seminaro pabaigoje naujai prie projekto prisijungusių mokyklų atstovai pristatė savo namų darbus – „Problemų medžius“ bei paaiškino visiems, kaip galvoja spręsti identifikuotas problemas. Daug diskusijų ir emocijų sukėlė seminaro pabaigoje vykusi „spaudos konferencija“, kurioje dalyvavo ir „Tauragės kurjerio“ korespondentė – šios mokyklos pradinės klasės mokinės mama.

 Naujųjų – 2014 metų - sausio antrą dieną vyks seminarai Vilniaus Šviesos ir Filaretų pradinėse mokyklose. Tikimės, kad įgyta patirtis pirmųjų seminarų metu, įsiklausymas į naujai į projekto veiklą įsitraukusių mokyklų atstovų lūkesčius ir vertinimus, projekto bei Lyderystės ekspertų grupės atstovų patarimus, laiduos dar geresnę vyksiančių seminarų kokybę.

 Nekantriai lauksime įspūdžių apie įvykusius seminarus. Žinutes apie juos talpinsime projekto svetainėje ir virtualioje mokymosi aplinkoje „Kūrybos aikštė“. Ypatingai džiaugsimės naujai prisijungusių mokyklų atstovų atsiliepimais apie tai, kas buvo naudinga, ką pritaikys savo praktikoje, ko tikisi iš kitų seminarų.

 

Linkime gražių švenčių ir sėkmės kuriant mokyklą, kurioje būtų gera visiems.

 

Projekto komanda

Prasideda pirmieji veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminarai naujai prisijungusioms mokykloms

 

2013-10-07

 

    Nuo spalio 9 dienos iki lapkričio 28 dienos vyks pirmieji projekto veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminarai naujai prisijungusioms mokykloms. Iš viso numatyta organizuoti po keturis seminarus. Juos ves ir savo žiniomis su naujai prisijungusių mokyklų bendruomenėmis dalysis pirmajame veiklos įgyvendinimo etape dalyvavusių mokyklų komandos. Tikimės, kad pirmasis seminaras paskatins visas projekte dalyvaujančias mokyklas būti aktyviomis besimokančių mokyklų tinklo dalyvėmis ir bendrų veiklų sumanytojomis.

    Kviečiame projekto virtualioje mokymosi aplinkoje dalytis patirtimi ir įspūdžiais apie tai, kaip sekėsi vesti seminarus, o naujai prisijungusių mokyklų bendruomenes – trumpai papasakoti, kas buvo naudinga, ką pritaikysite savo praktikoje, ko tikitės iš kitų seminarų. Visi drauge pasvarstykime, kaip galėtume vieni kitiems padėti, siekiant bendro tikslo: sudaryti sąlygas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

    Spalio 9 dieną Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos komanda pirmoji pradės šių seminarų ciklą. Sveikiname šio seminaro lektorius ir dalyvius! Linkime sklandaus ir kūrybinio darbo!

 

Su rudeniškai saulėtais linkėjimais –

 

Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ ir „Lyderystės ekspertų grupė“ komandos.

 

http://www.tobulinimas.upc.smm.lt/vma/

Projekto renginių akimirkos

Senoji projekto svetainė

http://www.upc.smm.lt/projektai/tobulinimas/