Seminaras „Kūrybiškumo esmė. Nuo ko pradėti ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus?“

2014-05-12

 

    Balandžio 7–8 ir gegužės 5–6 dienomis įvyko projekto 1.2.1. veiklos „Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ organizuotas pirmasis papildomas seminaras pagal projekte parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagogų profesinių galimybių pažinimas ir plėtojimas ugdant pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“, kuriame pradėjo mokytis dar 50 pradinių klasių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, atrinktų iš dalyvaujančių projekto 1.2.3.6 poveiklėje „Mokyklų komandų mokymasis bendradarbiaujant. II etapas“ (2 srauto) mokyklų.

    Įgyvendinant šio seminaro programą, buvo siekiama sustiprinti mokymų dalyvių asmeninį identitetą, mokantis būti lyderiu, ir plėsti pedagogų pozityvios ir konstruktyvios komunikacijos gebėjimus. Lektoriai Nomeda Marazienė, Kristina Kuznecova ir Kęstutis Vingilis, taikydami interaktyvius grupinio ugdančiojo vadovavimo, konkrečių atvejų sprendimo ir analizės, mokomosios vaizdo medžiagos demonstravimo ir aptarimo, pratimų, refleksinės analizės mokymo(si) metodus, skatino dalyvius kritiškai mąstyti, kelti asmeninės ir profesinės veiklos tobulėjimo tikslus. Pedagogai nagrinėjo lyderystės aspektą kasdienėje mokytojo veikloje, analizavo pozityvios bendradarbiavimo kultūros mokykloje kūrimo klausimus, aptarė ugdančiojo vadovavimo principų taikymo naudą, priimant kasdienius sprendimus, siekiant veiksmingo mokinių ugdymo, asmeninės ir komandinės atsakomybės. Pirmos mokymų grupės dalyviaitaip pat buvo supažindinti su veiksmingo komandinio darbo principais mokykloje ir bendruomenėje. Naudodamiesi M. Belbin komandinių vaidmenų klasifikacijos testu, jie turėjo galimybę nusistatyti savo, kaip komandos nario, stipriąsias ir tobulintinas puses. Antros mokymų grupės dalyviai nagrinėjo konfliktų valdymo temą. Pedagogai galėjo praktiškai išbandyti kai kuriuos būdus ir technikas, kaip veiksmingai dirbti stresinėse situacijose; gavo žinių ir praktinių patarimų, kaip valdyti save sudėtingose ir konfliktinėse bendravimo situacijose; kaip atpažinti konflikto signalus iš kito žmogaus kūno kalbos; mokėsi kaip valdyti stresą ir tipiškas konfliktines situacijas. Seminaro dalyviai pagilino supratimą, kaip daryti pozityvią įtaką savo kolegoms ir mokiniams, gavo žinių, kaip kurti toleranciją ir konstruktyvų bendravimą skatinančią ugdymo(si) aplinką, palaikančią mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį vystymąsi.

    Antrasis seminaras pagal projekte parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagogų profesinių galimybių pažinimas ir plėtojimas ugdant pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinius gebėjimus“ įvyks birželio mėnesį.

 

 Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ komanda

Siūlykite projekto idėją ir laimėkite stažuotę į Suomiją!

 

2014-04-29

 

Ugdymo plėtotės centras skelbia projekto idėjos konkursą, kurio tema – „Mokymasis tyrinėjant“.

 

Konkurso tikslas – pakviesti mokyklų bendruomenes aktyviau bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant projektus, padedančius veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus. Informacija apie konkursą skelbiama Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje http://www.upc.smm.lt.

 

Paraiškų laukiama iki 2014 m. gegužės 23 d

Ar apie Europos Sąjungą žinai pakankamai?

Kviečiame susipažinti su taisyklėmis ir dayvauti egzamine!

2014-04-29

 

Minint Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 10-metį ir artėjant euro įvedimui Lietuvoje, 2014 m. gegužės 9 d. jau penktą kartą vyks „Europos egzaminas“. Egzaminą organizuoti kviečiamos mokyklos, viešojo ir privataus sektorių įmonės, nevyriausybinės organizacijos (NVO), aukštosios mokyklos. Visi norintys gyventojai savo žinias apie Europos Sąjungą galės pasitikrinti internetu gegužės 5-11 dienomis.

„Europos egzamino“ dalyviai turės atsakyti į įvairaus sudėtingumo klausimus, susijusius su ES raida, veikimu, valstybėmis narėmis, politika ir aktualijomis. Dalis klausimų bus susiję su Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 10-mečiu ir Europos Sąjungos bendra valiuta – Euru.

Kviečiame susipažinti su taisyklėmis ir dalyvauti!

Laimėtojams - pažintinės kelionės į ES institucijas Briuselyje, planšetinis kompiuteris iPAD, stalo žaidimai! Daugiau: www.pazinkeuropa.lt

Mokslinis tyrimas „Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo prielaidos, praktika ir jos tobulinimo galimybės“

2014-04-07

 

         Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimo“ įgyvendinimo metu atliktas mokslinis tyrimas „Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo prielaidos, praktika ir jos tobulinimo galimybės“. Jį atliko UAB „Kvalitetas“ tyrėjai.

 

     Tyrimo tikslas - išanalizuoti ir įvertinti pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo situaciją Lietuvoje bei numatyti Lietuvos pradinio ugdymo tobulinimo kryptis ir priemones.

     Tyrimo objektas– praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo praktika Lietuvos mokyklose, vykdančiose pradinio ugdymo programas.

       Tyrimo uždaviniai:

 • Išanalizuoti ir apibrėžti praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo sampratą bei šių gebėjimų ugdymui svarbius veiksnius.
 • Išanalizuoti pradinio ugdymo turinį ir organizavimą reglamentuojančią teisinę bazę atrinktose užsienio šalyse.
 • Įvertinti pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo praktiką Lietuvoje.

 

Daugiau apie tyrimą ir jo rezultatus čia.

Baigiamieji seminarai projekto mokyklose

2014-04-04

  

Nuo balandžio iki birželio mėnesio pabaigos naujai prie projekto prisijungusiose mokyklose vyks seminarai „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklai“. Per šiuos baigiamuosius projekto veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminarus lektoriai pristatys prisijungusioms mokykloms aktualias temas, mokyklų komandos apibendrins projekto metu įgytą teorinę ir praktinę  patirtį, įvardys įvykusius pokyčius ir tobulintinas sritis siekiant pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo. Seminaro pabaigoje mokyklų komandos diskutuos apie bendradarbiavimo būdus ir galimybes pasibaigus projektui.

Linkime sėkmės ir tikimės, kad projekto metu suburtas besimokančių mokyklų tinklas gyvuos ir toliau – dalysis gerąja patirtimi ir sieks nuolatinio Lietuvos pradinio ugdymo tobulinimo.

Laukiame įspūdžių apie įvykusius seminarus. Žinutes apie juos skelbsime projekto svetainės „Mokyklų dienoraštyje“ ir virtualioje mokymosi aplinkoje „Kūrybos aikštė“.

 

Linkime sėkmės kuriant mokyklą, kurioje būtų gera visiems.

 

Projekto komanda

Pradinio ugdymo praktikos mokslinio tyrimo rezultatų pristatymai

2014-04-02

 

Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimo“ komanda kovo mėnesį Lietuvos švietimo bendruomenei pristatė projekto metu atliktą mokslinį tyrimą „Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo prielaidos, praktika ir jos tobulinimo galimybės“. Jį atliko UAB „Kvalitetas“ tyrėjai. Tyrimo rezultatų pristatymai vyko Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Juose dalyvavo Savivaldybių Švietimo skyrių, Švietimo centrų atstovai bei pradinių klasių mokytojų metodinių būrelių pirmininkai. Pristatymų dalyviai išgirdo duomenimis paremtas tyrėjų įžvalgas bei patys išsakė savo nuomonę apie praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo praktiką ir jos tobulinimo galimybes.

Mokslinio tyrimo rezultatai taip pat buvo pristatyti Švietimo ir mokslo ministerijoje. Diskusijoje apie pradinio ugdymo tobulinimo galimybes dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių institucijų, universitetų ir kolegijų atstovai.

 

Tyrimo pristatymą galima rasti čia.

Įvyko projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ konferencija „Mokytojas lyderis: pokyčiai prasideda nuo mūsų“

 

2014-03-05

 

2013 m. vasario 26 d. įvyko projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ veiklos „Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ konferencija „Mokytojas lyderis: pokyčiai prasideda nuo mūsų“. Konferencijos tikslas – reflektuoti projekto veiklos įgyvendinimo rezultatus.

Renginį pradėjo veiklos turinio ekspertė Rima Bačkienė, pakviesdama visus konferencijos dalyvius drauge „pakeliauti“ ir prisiminti, kas nuveikta šioje projekto veikloje, pasidalyti įgyta patirtimi.

Konferencijos dalyviai – 151 pradinių klasių mokytojas, švietimo pagalbos specialistas, Savivaldybių administracijos Švietimo skyrių specialistai, atsakingi už pradinį ugdymą, mokyklų administracijos atstovai, svečiai iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro – buvo suskirstyti į 16 grupių ir tapo konferencijoje vykusios „kelionės“ bendrakeleiviais.

Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Egidija Nausėdienė.

„O kokia kelionė be tikslų? Ar be kelionės plano?“ – savo pranešimą susiedama su kelione pradėjo projekto vadovė Asta Rudienė. Ji konferencijos dalyvius supažindino su projekto ir konferencijos tikslais, pristatė projekto veiklų kryptis, aptarė veiklos įgyvendinimo rezultatus.

Konferencijos dalyviai su dideliu susidomėjimu klausėsi mokytojų praktikių – Aurelijos Kunigėlienės (Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos mokytoja), Nijolės Miliauskaitės (Širvintų pradinės mokyklos mokytoja), Renatos Zakarienės (Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos mokytoja), Almos Balnienės (Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos mokytoja), Linos Venckutės (Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokytoja) ir Ingridos Lukošienės (Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokytoja) – prasmingai ir profesionaliai parengtų pranešimų apie tai, kaip sekasi per projekto organizuotus mokymus ir stažuotes įgytas žinias bei gebėjimus taikyti savo klasėse ir mokyklose, sudarant geresnes sąlygas mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir praktinių gebėjimų ugdymuisi bei dalytis įgyta patirtimi su savo ir kitų mokyklų kolegomis.  

Kas tai yra lyderystė? Kas lemia kūrybiškumą? Kas gali trukdyti atsiskleisti mokyklos bendruomenės kūrybiškumui? Į tokio ir panašaus pobūdžio klausimus savo pranešime „Mokytojas lyderis:poveikis, pokyčiai, praktinė patirtis“ atsakymo ieškojo lektorė Nomeda Marazienė (VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“).

Pranešėja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo pavaduotoja dr. Rita Dukynaitė savo pranešime Kokius pokyčius gali paskatinti tyrimų rezultatai? Ar tai mums svarbu?“ nagrinėjo tyrimų duomenų panaudojimo galimybes, siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų.

Konferencijos dalyviams buvo pasiūlyta savo „kelionės“ kuprines papildyti dviem užsienio autorių metodiniais leidiniais, R. Jones, D. Wyse „Kūrybiškumas pradinėje mokykloje“ ir D. Wyse, P. Dowson „Knyga apie mokinių kūrybiškumą“, kuriuos trumpai pristatė projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ turinio ekspertė Rima Bačkienė.

Į konferenciją buvo pakviestas Suomijos nacionalinės švietimo tarybos švietimo konsultantas Leo Pahkin. Jis savo pranešime „Mąstyti ir kurti skatinančios ugdymo aplinkos“ pristatė netradicinį požiūrį į ugdymo aplinką. Pasak pranešėjo, mokyklos pastatas turėtų būti ne vien tik fizinė mokinių buvimo vieta, bet galėtų būti ir priemonė, padedanti mokytojui kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą, įkvėpianti mokinius kurti ir analizuoti įvairius dalykus ar reiškinius. Pranešėjas pabrėžė, jog Suomijos švietimo sistemos stiprybė – sistemos nuoseklumas ir pastovumas bei didelis pasitikėjimas mokytoju. Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad pradiniame ugdyme daug dėmesio skiriama mokinių kūrybiškumo ir problemų spendimo praktinių gebėjimų ugdymui.

Mąstymo ugdymo kultūros mokyklų patirtis – nauja pradinio ugdymo kokybės Lietuvoje gerinimo galimybė.Lektorė Kristina Kuznecova (VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“) savo pranešime „Kūrybiškumas ir mąstymo gebėjimų ugdymas“ supažindino su mąstymo kultūros ugdymomokyklos idėja ir joje naudojamais ugdymo metodais, pristatė mąstymo kultūros ugdymo mokyklose naudojamus ugdymo įrankius: 8 tipų mąstymo žemėlapius, mąstymo įpročių ugdymo ir klausinėjimo technikas.

 

 Peržiūrėti konferencijos nuotraukas galite čia

 

Konferencijos pranešimai:

Veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminarai „Kūrybiškumui palanki aplinka – mokinių ugdymo(si) sėkmės prielaida“ naujai prie projekto prisijungusių mokyklų bendruomenėms

 

2014-02-25

  

Nuo vasario 17 dienos iki balandžio pabaigos naujai prie projekto prisijungusiose mokyklose vyks seminarai „Kūrybiškumui palanki aplinka – mokinių ugdymo(si) sėkmės prielaida“.

Tikimės, kad jie dar labiau sutvirtins besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklą.  

Laukiame įspūdžių apie įvykusius seminarus. Žinutes apie juos skelbsime projekto svetainės „Mokyklų dienoraštyje“ ir virtualioje mokymosi aplinkoje „Kūrybos aikštė“.

 

 

Linkime sėkmės kuriant mokyklą, kurioje būtų gera visiems.

Projekto komanda

 

Papildomas seminaras „Mąstymo ugdymo mokyklose naudojamų ugdymo metodų praktinio pritaikymo galimybės ir iššūkiai“ 

2013-12-20

 

Siekiant užtikrinti projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“ parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinio ugdymo turinio modeliavimas ir realizavimas pokyčių kontekste“ mokymuose įgytos gerosios ugdymo patirties diegimo ir sklaidos kokybę, 2013 m. gruodžio 10, 11 ir 12 dienomis Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune vyko vienos dienos seminarai – konsultacijos pradinių klasių mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams.

Mokymuose buvo detaliai aptarti mąstymo kultūrai ugdyti mokyklose taikomų įrankių – mąstymo žemėlapių, mąstymo įpročių ugdymo, klausinėjimo technikų praktinio pritaikymo įvairių dalykų pamokose – klausimai. Su šiais metodais mokymų dalyviai buvo supažindinti seminaruose gegužės ir rugpjūčio mėnesiais. Visi pripažino, kad mokymuose pristatyti ugdymo įrankiai aktualūs Lietuvos pradžios mokyklose, tačiau juos taikydami pedagogai susidūrė su įvairiais sunkumais. Todėl buvo nutarta organizuoti papildomus mokymus – konsultacijas.

          Konsultacijas vedė užsienio lektorius, organizacijos Thinking Schools International atstovas Nikas Saimesas (Nick Symes) ir projekto dalyviams gerai žinoma lektorė, UAB „Lyderystės ekspertų grupės“ atstovė Kristina Kuznecova.

         Mokymų dalyviai pagilino mąstymo ugdymo metodų praktinio taikymo įgūdžius, bendravimo ir bendradarbiavimo, informacijos valdymo, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas. Įgytomis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis jie galės sėkmingai pasidalyti ne tik savo mokyklos bendruomenėje, bet ir su regione esančių mokyklų pedagogais, kitais ugdymo proceso naujovėmis besidominčiais asmenimis.

Tikimasi, kad iki 2014 m. vasario mėnesio pabaigos mokymų dalyviai paskleis mokymuose ir konsultacijose įgytas teorines ir praktines žinias ne tik savo mokykloje, bet ir regione esančių mokyklų pedagogams bei kitiems asmenims, kurie domisi ugdymo proceso naujovėmis.  

 

Seminaro medžiaga:

 

 

Gruodžio – vasario mėnesiais 18-oje projekto mokyklų vyks veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminarai „Mokykla – besimokanti bendruomenė“ naujai prie projekto prisijungusių mokyklų bendruomenėms.

2013-12-18

 

 Gruodžio 3 dieną Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokytojų – lektorių komanda pirmoji iš aštuoniolikos projekto mokyklų vedė seminarą „Mokykla – besimokanti bendruomenė“. Seminaro pradžioje buvo kalbama apie tai, kaip ugdomas mokinių kūrybiškumas Europoje, Lietuvoje ir Tauragės mokyklose. Vėliau darbas vyko sekcijose, kuriose buvo gilinamasi, kaip veiksmingai pasisakyti ir vesti tėvų susirinkimus, kaip ugdyti specialiųjų poreikių mokinius, atpažinti skirtingus mokinių mokymosi stilius ir rengti užduotis, kad sėkmė, kaip galima dažniau lydėtų kiekvieną mokinį. Seminaro pabaigoje naujai prie projekto prisijungusių mokyklų atstovai pristatė savo namų darbus – „Problemų medžius“ bei paaiškino visiems, kaip galvoja spręsti identifikuotas problemas. Daug diskusijų ir emocijų sukėlė seminaro pabaigoje vykusi „spaudos konferencija“, kurioje dalyvavo ir „Tauragės kurjerio“ korespondentė – šios mokyklos pradinės klasės mokinės mama.

 Naujųjų – 2014 metų - sausio antrą dieną vyks seminarai Vilniaus Šviesos ir Filaretų pradinėse mokyklose. Tikimės, kad įgyta patirtis pirmųjų seminarų metu, įsiklausymas į naujai į projekto veiklą įsitraukusių mokyklų atstovų lūkesčius ir vertinimus, projekto bei Lyderystės ekspertų grupės atstovų patarimus, laiduos dar geresnę vyksiančių seminarų kokybę.

 Nekantriai lauksime įspūdžių apie įvykusius seminarus. Žinutes apie juos talpinsime projekto svetainėje ir virtualioje mokymosi aplinkoje „Kūrybos aikštė“. Ypatingai džiaugsimės naujai prisijungusių mokyklų atstovų atsiliepimais apie tai, kas buvo naudinga, ką pritaikys savo praktikoje, ko tikisi iš kitų seminarų.

 

Linkime gražių švenčių ir sėkmės kuriant mokyklą, kurioje būtų gera visiems.

 

Projekto komanda

Įvyko projekto 1.2.3. veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminaras naujai prie projekto prisijungusių mokyklų komandoms.

 

2013-12-18

 

2013 metų gruodžio 10–11 dienomis Vilniuje vyko projekto veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminaras „Lyderystė pradiniame ugdyme: naujai apibrėžtas mokytojo–lyderio vaidmuo“ naujai prisijungusių mokyklų atstovams. Seminare dalyvavo 124 atstovai iš 41 mokyklos.

 Renginio pradžioje projekto vadovė Asta Rudienė pristatė besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimo ir palaikymo seminaro tikslą, uždavinius, darbotvarkę ir palinkėjo sėkmingo darbo. Seminaro plenarinėje sekcijoje dr. Vaiva Vaicekauskienė pranešime „Mokytojas: problema ar galimybė vaiko kūrybiškumui atsiskleisti?“ kalbėjo apie kūrybiškumą ir šiuolaikinę mokyklą, pristatė ugdomosios aplinkos kūrimo galimybes, naujausius tyrimus.

 Vėliau darbas vyko penkiose sekcijos, kuriose buvo kalbama apie mokytojo emocinę brandą ir pozityvaus požiūrio kultūrą: mokytojo asmeninį ir profesinį identitetą, mokytojo pasitikėjimą savimi  ir asmeninio efektyvumo lavinimą, mokytojo lyderio komunikavimą su tėvais,  mokytoją strategą ir abipusės vertės kūrimą bendradarbiaujant. Seminaro metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti, bendrauti ir bendradarbiauti, dalytis turima patirtimi. Jie aktyviai dalyvavo visų sekcijų darbe, diskutavo su kolegomis, išbandė naujus lektorių pasiūlytus veiklos metodus, atliko įvairias užduotis.

 Seminarui baigiantis Vilniaus Filaretų ir Genio pradinių mokyklų atstovai  pristatė savo gerąją patirtį, atsakė į dalyvių klausimus. Seminaro dalyviai susitiko su kviestiniu svečiu – Vytautu V. Landsbergiu. Jis pasidalijo mintimis apie kiekvienam žmogui svarbias vertybes, perskaitė ištrauką iš savo knygos, kalbėjo apie savo patirtį dirbant su vaikais kūrybinėse stovyklose. Seminaras baigėsi dainomis.

 

Seminaro nuotraukas žiūrėkite čia

Aptarimas-diskusija Švietimo ir mokslo ministerijoje

2013-11-11

Š. m. spalio 25 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko alternatyvaus Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano, kuris buvo parengtas vykdant projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“, įgyvendinimo galimybių aptarimas-diskusija. Susitikime dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus darbuotojos, projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ darbuotojos ir dvidešimt penki projekte dalyvaujančių mokyklų atstovai.

Tikimės, kad ateityje dauguma Lietuvos mokyklų pasinaudos alternatyvaus ugdymo plano siūlomomis galimybėmis: lanksčiai formuoti mokyklos ar klasės ugdymo turinį ir ugdomosios veiklos laiko paskirstymą, atsižvelgiant į skirtingus mokyklos ar klasės mokinių ugdymosi poreikius (mokinių turimą patirtį, pasiekimus, vidaus ir išorinio vertinimo rezultatus, švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas ir pan.); sujungti tris mokyklos planavimo dokumentus (mokyklos strateginį, metinį, ugdymo planus) į vieną dokumentą; integruoti formalųjį ir neformalųjį ugdymą; išbandyti visos dienos mokyklos veiklos organizavimo galimybes; dar labiau suburti mokyklos bendruomenę siekti geresnių mokyklos veiklos rezultatų.

       Mokyklos, išreiškusios pageidavimą nuo 2014 mokslo metų pradžios dalyvauti išbandant ir įgyvendinant alternatyvų Pradinio ugdymo programos bendrąjį ugdymo planą:

 

 1. Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
 2. Kauno „Dainavos“ pagrindinė mokykla
 3. Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla
 4. Šiaulių Centro pradinė mokykla
 5. Šiaulių Jovaro progimnazija
 6. Šiaulių Lieporių pradinė mokykla
 7. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
 8. Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
 9. Vilniau Prano Mašioto pradinė mokykla
 10. Vilniaus Viršuliškių mokykla

 

Aptarimo-diskusijos pranešimai ir dokumentas čia

Vyko seminaras pradinių klasių mokytojams

2013-10-31

 

Spalio 29–30 dienomis Ugdymo plėtotės centre vyko projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ seminaras pradinių klasių mokytojams. Seminarą vedė projekto darbuotojai: Eglė Vaivadienė, Inga Žilinskienė, Regina Kaušienė ir Saulius Vilutis. 27 pradinių klasių pedagogai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių susipažino su atnaujinta ir veikiančia įvairiuose mobiliuosiuose įrenginiuose projekto svetaine, virtualia mokymosi aplinka „Kūrybos aikštė“ bei joje paskelbtais resursais.

         Dalyviams buvo pristatyta 20 skirtingų informacinių komunikacinių technologijų įrankių ir programų, tinkančių pradinių klasių mokinių praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų, kūrybiškumo ugdymui. Šių įrankių valdymo instrukcijos, jais sukurti mokymosi objektai ir taikymo pradiniame ugdyme rekomendacijos įdėtos projekto virtualioje mokymosi aplinkoje „Kūrybos aikštė“. Dalyviai išsirinko 10 įrankių ir programų, su kuriomis pageidavo susipažinti išsamiau. Labiausiai klausytojų dėmesį patraukė kryžiažodžių kūrimo programa Eclipse Crassword, minčių žemėlapių sudarymo programa EdrawMindMap, įgarsintų vaizdo instrukcijų kūrimo programa Wink2, kortelių gamybos įrankis Bingo, įvairių tipų kryžiažodžiams ir galvosūkiams kurtiskirta svetainė ArmoredPenguin.com. Seminaro dalyviai praktiškai išbandė išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, turintiems Android operacinę sistemą, skirtą programą Learn!, kuria galima kurti mokymuisi skirtas interaktyvias korteles ir keletą kitų programų.  

 

Pasibaigus seminarui pedagogai džiaugėsi įgiję naujos patirties ir daugiau pasitikėjimo taikyti naująsias technologijas pamokose bei pageidavo, kad panašūs praktiniai seminarai būtų organizuojami ir ateityje.

Seminaro pagrindinis pranešimas čia

Seminaro nuotraukas galite žiūrėti čia

Nemokamas seminaras pradinių kasių mokytojams

 

2013-10-17

 

Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“ spalio 29–30 d. organizuoja nemokamą seminarą „IKT įrankiai ir programos pradiniam ugdymui: paprasta ir naudinga“.

Seminare bus pristatyta projekto virtuali mokymosi aplinka „Kūrybos aikštė“ ir joje skelbiama medžiaga – 20 informacinių komunikacinių technologijų (IKT) įrankių ir programų, tinkamų pradinių klasių mokinių problemų sprendimo, praktiniams gebėjimams ir kūrybiškumui ugdyti. Dalyviams bus sudaryta galimybė praktiškai išbandyti pasirinktus IKT įrankius ir programas.

Seminaras vyks Ugdymo plėtotės centro (M. Katkaus g. 44, Vilnius) konferencijų salėje. Registracija – nuo 9 val., seminaro pradžia – 10 val.

Dalyvius prašome atsivežti nešiojamuosius kompiuterius (Microsoft Windows operacinė sistema).

Seminaro dalyviams numatytas nemokamas maitinimas. Kelionės ir nakvynės išlaidos finansuojamos nebus.

Seminaro darbotvarkė čia

Registracija čia. Registracija baigta.

 

Prasideda pirmieji veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminarai naujai prisijungusioms mokykloms

 2013-10-09

 

    Nuo spalio 9 dienos iki lapkričio 28 dienos vyks pirmieji projekto veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminarai naujai prisijungusioms mokykloms. Iš viso numatyta organizuoti po keturis seminarus. Juos ves ir savo žiniomis su naujai prisijungusių mokyklų bendruomenėmis dalysis pirmajame veiklos įgyvendinimo etape dalyvavusių mokyklų komandos. Tikimės, kad pirmasis seminaras paskatins visas projekte dalyvaujančias mokyklas būti aktyviomis besimokančių mokyklų tinklo dalyvėmis ir bendrų veiklų sumanytojomis.

     Kviečiame projekto virtualioje mokymosi aplinkoje dalytis patirtimi ir įspūdžiais apie tai, kaip sekėsi vesti seminarus, o naujai prisijungusių mokyklų bendruomenes – trumpai papasakoti, kas buvo naudinga, ką pritaikysite savo praktikoje, ko tikitės iš kitų seminarų. Visi drauge pasvarstykime, kaip galėtume vieni kitiems padėti, siekiant bendro tikslo: sudaryti sąlygas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

     Spalio 9 dieną Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos komanda pirmoji pradės šių seminarų ciklą. Sveikiname šio seminaro lektorius ir dalyvius! Linkime sklandaus ir kūrybinio darbo!

Paskelbta konkurso „Kuriu, taikau ir dalijuosi“ nugalėtoja

 2013-10-03 

 

 Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas  „Pradinio ugdymo tobulinimas“ birželį skelbė metodinės medžiagos parengimo konkursą „Kuriu taikau ir dalijuosi“. Pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, dirbantys su pradinių klasių mokiniais, iki rugsėjo 30 dienos teikė konkursui mokomąją ir metodinę medžiagą apie tikslingą IKT įrankių ar programų, pateiktų projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas virtualios mokymosi aplinkos „Kūrybos aikštė“ „Laboratorijos“ skyriuje Išbandytos IKT priemonės“, taikymą ugdyme.

    Konkurso nugalėtoja pripažinta Rolanda Miškūnienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja iš Šiaulių ,,Romuvos“  progimnazijos, pateikusi darbą ,,Lobio paieškos“ (integruota lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir matematikos pamoka 1 klasėje). 

    Nugalėtoja pakviesta į šešių dienų stažuotę Austrijoje, į kurią, kartu su kitais projekto dalyviais vyks šių metų spalio 13–18 dienomis.

 

 Sveikiname nugalėtoją ir linkime puikių įspūdžių stažuotėje!      

 

Konkursui „Kuriu, taikau ir dalijuosi“ pateiktus darbus galite peržiūrėti projekto virtualios mokymos aplinkos „Kūrybos aikštės" Bibliotekoje, skyriuje „IKT įrankių taikymo pavyzdžiai".                                                                                                                                                    

Įvyko seminaras „Veiksmingas mokyklų vadovų ir pedagogų konsultavimas, siekiant pradinio ugdymo kokybės"

2013-10-03

 

Rugsėjo 24–27 dienomis Druskininkuose vyko projekto 1.2.1. veiklos „Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ antrasis seminaras, skirtas mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams. Kvalifikacijos tobulinimo programos „Duomenimis grįsta švietimo vadyba – veiksmingo pradinio ugdymo tobulinimo prielaida“ tikslas – pagerinti savivaldybių švietimo skyrių specialistų ir švietimo centrų darbuotojų, atsakingų už pradinį ugdymą, vadybines kompetencijas, leidžiančias kurti sąlygas mokyklose veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus. Po dvi dienas kvalifikaciją tobulino 53 mokymų dalyviai.

Seminarą „Veiksmingas mokyklų vadovų ir pedagogų konsultavimas, siekiant pradinio ugdymo kokybės“ vedė ekspertės Virginija Vaitiekienė ir Margarita Vilkonienė, kurioms buvo iškelti uždaviniai – suteikti žinių apie aktualius ir naujai rengiamus pradinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus ir jų projektus; pastiprinti mokymų dalyvių gebėjimus rinkti, tvarkyti, analizuoti mokyklų veiklos įsivertinimo ir vertinimo duomenis bei gautus duomenis panaudoti, padedant mokykloms spręsti jų problemas; patobulinti švietimo poveikio priemonių ir išteklių planavimo įgūdžius; suteikti praktinių konsultavimo patarimų, padėsiančių mokyklose sudaryti sąlygas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, ir problemų sprendimo gebėjimus.

Pirmąją seminaro dieną lektorės organizavo mokymų dalyvių savarankiško darbo užduočių refleksiją ir trumpai aptarė naujausius pradinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus: pradinio ugdymo bendrąsias programas, 2013–2015 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrąjį ugdymo planą, projekte parengtą pradinio ugdymo plano aprašą.

Lektorės kalbėjo apie ugdymo turinio paradigmų kaitą ir reikalavimus šiuolaikinei ugdomajai veiklai, nagrinėjo kaitos priežastis, pristatė veiksmingo ugdymo rodiklius, parodė ugdymo veiklos pavyzdžių ir pateikė praktinių profesionalios pagalbos mokytojui patarimų.

Siekiant išsiaiškinti mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų darbinės veiklos stiprybes ir problemas, buvo panaudotas grupinės tiriamosios veiklos metodas „Medis“. Šį metodą ekspertės rekomendavo pritaikyti ir planuojant mokytojų metodinę veiklą, atliekant situacijos analizę, aiškinantis lūkesčius, juos aptariant ir konsultuojant mokyklų komandas.

Antroji seminaro diena buvo skirta mokyklos veiklos planavimo, siekiant visų pagrindinių mokyklos veiklos dokumentų dermės, ir mokyklų konsultavimo tobulinimui; sąlygų, palankių kūrybiškumo, praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymui, aptarimui.

Lektorės pristatė planavimo technikas, organizavo praktinę veiklą, padėjusią suprasti, kaip savivaldybėse organizuojamas strateginių planų derinimas ir pritarimas jiems, kokias konsultacijas administracijos specialistai teikia mokyklų vadovams, rengiant planus. Ši veikla leido mokymų dalyviams pamąstyti apie procedūros vykdymo keistinus dalykus. Dar vieną aktyvią grupinę veiklą ekspertės organizavo, siekdamos išsiaiškinti mokymų dalyvių supratimą apie mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir skatindamos keistis, nes, kuriant praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymui palankias sąlygas, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas remiasi samprata nuo mokymo(si) tam, kad būtumei įvertintas, link vertinimo, padedančio sėkmingai mokytis.

Tą pačią dieną lektorės aptarė ir problemų sprendimo bei kūrybiškumo ugdymo strategijas, tai pat kitas palankias sąlygas. Mokymų dalyvius supažindino su konsultavimo rūšimis, principais, metodais.

Seminaro pabaigoje mokymų dalyviai įvertino lektorių darbą, programos turinį, medžiagą ir renginio organizavimą. Dauguma mokymų dalyvių džiaugėsi aktualia seminaro tematika, įdomiomis ir prasmingomis praktinėmis veiklomis, puikia galimybe pabendrauti ir pasidalyti gerąja patirtimi su kolegomis iš kitų savivaldybių ir švietimo centrų.

 

Seminaro nuotraukas žiūrėkite čia                     

Įvyko seminaras Pradinio ugdymo tobulinimas naudojant Mąstymo kultūros ugdymo mokyklų patirtį“

 

2013-09-03

 

Rugpjūčio 27–29 dienomis įvyko projekto 1.2.1. veiklos „Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ seminaras pradinių klasių mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams „Pradinio ugdymo tobulinimas naudojant Mąstymo kultūros ugdymo mokyklų patirtį“.

Tai antrasis ir paskutinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinio ugdymo turinio modeliavimas ir realizavimas pokyčių kontekste“ įgyvendinimui skirtas seminaras, kuriame 75 dalyviai patobulino ugdymo turinio planavimo, mokymo(si) proceso valdymo, mokinio pažinimo ir pažangos pripažinimo, mokinių motyvacijos ir paramos jiems kompetencijas.

Šio seminaro programą įgyvendino ir mokymus vedė ekspertai Teresa Williams, Nick Symes ir Martin Bell iš Jungtinės Karalystės (Anglijos). Lektoriai turi ilgalaikę pedagoginio darbo praktiką Anglijos ugdymo įstaigose. Jie yra ir švietimo konsultantai bei veda tarptautinius mokymus užsienio šalyse ir dirba Tarptautinėje mąstymo kultūros ugdymo mokyklų (angl.Thinking Schools International) organizacijoje. Jų dėka mąstymo kultūros ugdymo mokyklų filosofija sėkmingai įdiegta apie 300 Anglijos mokyklų ir Afrikos, Etiopijos, Malaizijos, Norvegijos, Šiaurės Airijos, Tailando mokyklose.

Siekiant veiksmingesnio pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo, seminaro dalyviai buvo supažindinti su dar dviem iš šešiųmąstymo kultūros ugdymo mokyklosetaikomų mąstymo ugdymo bei mokymosi mokytis strategijų.

Pirmąją seminaro dieną dalyviai reflektavo Mąstymo kultūros ugdymo mokyklose naudojamo ugdymo įrankio – mąstymo žemėlapių – taikymo savo mokyklose ir klasėse galimybes, dalijosi gerosiomis patirtimis ir praktiniais panaudojimo pavyzdžiais, aiškinosi iškilusius klausimus. Tą pačią dieną lektoriai pristatė Mąstymo kultūros ugdymo mokyklose taikomas aukštesnio lygio mąstymo ir klausinėjimo strategijas bei Bendžamino Blūmo ir Lorenos Anderson intelekto tipų taksonomiją bei mąstymo lygių vystymo teoriją. Šią seminaro dieną buvo nagrinėjami klausimai: Kas tai yra mąstymo įpročiai? Kokie yra mūsų ir mokinių mąstymo įpročiai? Kaip atpažinti mąstymo įpročius? Kaip klasifikuojami mąstymo įpročiai? Kokie yra veiksmingi klausimai? Kaip suformuluoti mokiniams keliamus klausimus, kad jie skatintų mąstymą? Kokios yra klausinėjimo technikos?

Antroji seminaro diena buvo skirta mąstymo įpročių ugdymo nagrinėjimui bei gilesniam šio mąstymą ugdančio įrankio suvokimui. Buvo aptartos optimalių protinių galių panaudojimo, taikant mąstymo įpročius, galimybės, supažindinta su jų lavinimo pasauline patirtimi – Mąstymo įpročių instituto veiklairKalifornijos universiteto švietimo profesoriaus emerito Arthur L. Costa darbais. Pristatytos mąstymo įpročių pagrindinės savybės, klasifikacija, juos apibrėžiantys veiksmažodžiai ir praktinis pritaikymas ugdymo procese.

Trečiąją seminaro dieną dalyviai aiškinosi klausimus, iškilusius po antrosios mokymų dienos, diskutavo apie mąstymo įpročių ir reflektyvaus klausinėjimo kaip mokymo(-si) įrankių naudojimo supratimą,pasidalijo patirtimis ir įžvalgomis, planavo mąstymo įpročių ir veiksmingo klausinėjimo strategijų taikymo žingsnius savo klasės ar mokyklos ugdymo praktikoje. Mokymų dalyviai svarstė,kaip veiksmingai pristatyti mąstymo įpročius mokiniams ir pagal pateiktą lektorių „pliusų-minusų“ formą atliko abiejų įvykusių seminarų programų ir medžiagos vertinimą.

Seminaro nuotraukas galite žiūrėkite čia               

Įvyko ketvirtasis projekto 1.2.3. veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ seminaras projekto mokyklų komandoms.

2013-08-27

 

2013 metų rugpjūčio 20-21 dienomis Druskininkuose įvyko projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ veiklos „Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir palaikymas“ ketvirtasis seminaras projekto mokyklų komandoms „Pokyčių lyderystė. Besimokančių mokyklų bendradarbiavimo  tinklų veiklos planavimas“. Renginio pradžioje projekto vadovė Asta Rudienė pristatė šio seminaro tikslą – kokybiškai pasirengti darbui II-ajame besimokančių mokyklų bendradarbiavimo tinklų veiklos etape ir palinkėjo sėkmingo darbo. Seminaro plenarinėje sesijoje dalyviai buvo supažindinti su mokyklų išorinio vertinimo rezultatais, kuriuos pristatė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorius Gražvydas Kazakevičius. Antrasis plenarinės sesijos pranešimas, kurį perskaitė VšĮ Lyderystės ekspertų grupės direktorė Nomeda Marazienė, buvo skirtas emocinio intelekto, kaip proveržio ugdyme, pristatymui.

Vėliau darbas vyko penkiose sekcijose, kuriose buvo pristatytos kitos temos: „EQ (emocinis intelektas) – erdvė pozityviems pokyčiams“, „Kūrybinės dirbtuvės mokykloje: galimybių dirbti pagal alternatyvųjį ugdymo planą modeliavimas“, „Mokytojas strategas. Pamokų planavimas ir užduočių kūrimas atsižvelgiant į pradinukų mokymosi stilius“, „Ką mokykloje veikia suaugusieji?“, „Kūrybinės dirbtuvės – seminarų mokyklose planavimas“. Mokyklų komandos aktyviai dalyvavo visų sekcijų darbe, diskutavo su kolegomis, išbandė naujus lektorių pasiūlytus veiklos metodus, planavo savo veiklą naujais mokslo metais.

Dviejų dienų seminaro pabaigoje dalyviai turėjo galimybę susitikti su kviestiniais svečiais. Humanistinės pedagogikos asociacijos valdybos narė, Lietuvos tėvų forumo atstovė, pradinių klasių mokytoja Sonata Petraitienė perskaitė pranešimą tema: „Tėvų, mokytojų ir mokinių saviugdos klubai – kuriančios bendruomenės radimosi prielaidos“. Neišdildomą įspūdį seminaro dalyviams paliko susitikimas su antruoju svečiu – Vytautu V. Landsbergiu, kuris pasidalino savo mintimis apie kiekvienam žmogui svarbias vertybes, perskaitė ištrauką iš naujos jo kuriamos knygos, pristatė savo patirtį dirbant su vaikais kūrybinėse stovyklose, kartu kuriant pasakas. Smagu buvo visiems kartu su Vytautu V. Landsbergiu dainuoti liaudies dainas. Susitikimas baigėsi visų mokyklų komandų apdovanojimu – Vytauto V. Landsbergio knygos su autoriaus auto-grafu įteikimu. Trys komandos gavo dar vieną didelį prizą – nemokamus mokymus, kuriuos jų mokykloje ves VšĮ Lyderystės ekspertų grupės lektoriai. Nuoširdžiai sveikiname!

 

Seminaro nuotraukas žiūrėkite čia

http://www.tobulinimas.upc.smm.lt/vma/

Projekto renginių akimirkos

Senoji projekto svetainė

http://www.upc.smm.lt/projektai/tobulinimas/